có vài em vina đầu 094567xxx , có anh em nào chốt lẹ nè. Giá 150k/sim-ck nha.
09.45679.197 =
09.4567.9197
09.45679.945 = 0945.679.945
09.45679.220
09.45679.167 = 0945.67.91.67
09.45679.367 =
0945.67.93.67
09.4567.0474
09.4567.5259