097 5555 444 = 10 triệu
01 243 243 243 = 5 triệu
01 653 653 653 = 7 triệu
01 242 424 242 = 8 triệu
01 272 474 272 = 8 triệu
0934 949 949 = 5.5 triệu


SimBaoLoc giá đã fix anh em kết e nào giao dịch