Mỗi ngày giảm giá siêu rẻ 3 sim
28/6/2013
Giá chỉ áp dụng trong ngày
Đồng giá 11 triệu / 1 sim0967.44.3333
0964.383333
0967.62.3333
Tình trạng : Nguyên Kít - GD Toàn Quốc
Liên hệ : Call : 09.0709.1991
SMS : 098.4444444