SỐ 1 ; GÀ ĐIỀU 1KG2,70 WIN 1 CÁI NẾT ĐÁ CĂN NẠP CHÂN LỚN BO ĐÁ QUỐC TẾ GIÁ CALL.............!
SỐ 2 ; GÀ ĐIỀU WIN1 CÁI 8LANG7 NẠP CHẶN ĐÁ CHÂN LỚN GIÁ CALL ..............!
SỐ 3 ; GÀ LAI RỪNG 8LANG6 WIN CÁI CĂN NẠP ĐÁ CHÂN LỚN GIÁ CALL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!SỐ 4 ; GÀ ĐIỀU 1KG2 LAI 35 CHÂN VÀNG 8 MÓNG ĐEN WIN 3 CÁI NẠP CHÂN LỚN ĐÁ BO QUỐC TẾ GIÁ CALL......................................!

SỐ 5 ; GÀ CHUỐI GẤM WIN 2 CÁI 8LANG8 NẾT ĐÁ CĂN NẠP RẠT KHÔN GÀ ĐÁ CHÂN LỚN GIÁ CALL....................................!


SỐ 6 ; GÀ XÁM CHUỐI 1KG1 LAI ASIL NẠP CHÂN LỚN GIÁ CALL...........................!

SỐ 7 ' GÀ ĐIỀU 1KG2,50 LAI 50 GÀ TƠ 8 THÁNG NẠP LIÊN TỤC ĐÁ ĐÒN LỚN GIÁ CALL.........!


SỐ 8 ; GÀ CÚ CHUỐI LAI NẶNG ĐUÔI KO BEN NHA 1KG1 CĂN NẠP KHÔN GÀ ĐÁ CHÂN LỚN GIÁ CALL..............................@

A.E GHÉ QUA XEM CHO MINH XIN CHỮ UP MÌNH SẼ TRẢ LỄ LẠI ĐỊA CHỈ QUẬN TÂN PHÚ ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG SỐ ĐIỆN THOẠI 0938429001GẶP HOÀNG 36T