Nhân dịp khai trương. Trương Boutique có chương trình khuyến mãi -10% cho tất cả các hóa đơn. Tặng 1 bóp (nhiều mẫu để lựa chọn) trị giá 250k cho hóa đơn 1.000.000 ace ghé ủng hộ nhe
Áo cổ tròn Aber & Holis đồng giá 290.000



































Áo polos đồng giá 350.000