0965.999.333 = 16tr
0985.480.480 =
5tr

Sim trả trước nguyên kít
Bác nào có nhu cầu alo em : 0978.474.474
196 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội