Hiện nay ngân hàng Quân Đội đang khuyến mãi lớn cấp tài khoản số đẹp cho các bạn có nhu cầu.
Tại khu vực thành phố HCM và gần TP HCM
LIST CẬP NHẬT NGÀY 28/06/2013
.
Thủ tục nhanh gọn bạn chỉ cần mang theo CMND. Tới trực tiếp ngân hàng (không qua trung gian) để làm tài khoản.
.
Thời gian khuyến mãi tới hết
30/06/2013.
.
Đây là list số cho mọi người lựa chọn. Còn nhiều số đẹp khác tương tự vậy mọi người có thể tham khảo hoặc tới trực tiếp Ngân Hàng để lựa.

........List 165k (bao gồm phí cấp tài khoản + phí mở thẻ ATM)...........(CẬP NHẬT 28/06)

ABC0 111.357.357
ABC 0101979899
ABC 01.02.369.369
ABC 0123.369.369
ABCDE8888.2888
ABCDE6888.3888
ABCDE.4888.4888
ABCDE.8666.3666
ABCDE.1666.1666
ABCDE.4666.5666
ABCDE.5333.6333
ABCDE.3333.7333
ABCDE.1222.3222
ABCDE.6222.6222
ABCDE.2222.8222
ABCDE.2111.3111
ABCDE.1444.2444
ABCDE.4444.6444
ABCDE.9444.9444
ABCDE.3555.6555
ABCDE.8555.9555
ABCDE.0777.1777
ABCDE.2555.1555
ABCDE.0555.2555
ABCDE.9555.3555
ABCDE.1555.7555
ABCDE.3777.5777
ABCDE.8777.8777
ABCDE 6777 9777
ABCDE 0999 0999
ABCDE 9999 1999
ABCDE 3999 4999
ABCDE 1999 5999
ABCDE 8999 7999
ABCDE 6999 8999
ABCDE 0000 2468
ABC 01 01 96 96 99
ABCDE 16 66 66 68
ABCDE 66 66 66 69
ABCDE 19 66 66 69
ABCDE 58 66 66 68
ABCDE 38 66 66 88
ABCDE 38 99 99 89
ABCDE 79 99 99 69
ABCDE 79 69 79 89
ABCDE 16 69 79 89
ABCDE 00 69 79 89
ABCDE 02 88 88 89
ABCDE 2 88 88 88 7
ABCDE 03 88 86 88
ABCDE 66 88 86 88
ABCDE 09 99 99 88
ABCDE 13 88 88 99
ABCDE 08 77 88 99
ABCDE 76 77 88 99
ABCDE 13 77 88 99
ABC0 11 666 77 88
ABCDE 63 66 77 88
ABCDE 04 69 69 79
ABCDE 47 77 77 78
ABCDE 87 7777 89
ABCDE 26 86 86 68
ABCDE 0 34567 88
ABCDE 8 45678 99
ABCDE 72 2222 33
ABCDE 82 2222 66
ABCDE 01 22 33 44
ABCDE 11 44 55 66
ABCDE 91 369 369
ABCDE 18 369 369
ABCDE 69 357 357
ABCDE 06 357 357
ABCDE 9 2468 468
ABC0 113 96 98 99
ABC 01 02 99 96 99
ABCDE 69 99 89 99
ABCDE 08 88 68 88
ABCDE 9888 7888
ABCDE 2888 5888
ABCDE 5888 9888
ABCDE 3666 0666
ABCDE 6666 4666
ABCDE 0666 7666
ABCDE 9666 8666
ABCDE 7666 9666
ABCDE 6333 0333
ABCDE 4333 1333
ABCDE 2333 2333
ABCDE 9333 4333
ABCDE 7333 5333
ABCDE 1333 8333
ABCDE 5222 1222
ABCDE 0222 9222
ABCDE 4111 2111
ABCDE 0111 4111
ABCDE 9111 5111
ABCDE 7111 6111
ABCDE 5111 7111
ABCDE 3111 8111
ABC0 11111 9111
ABCDE 5444 0444
ABCDE 3444 1444
ABCDE 6444 5444
ABCDE 2444 7444
ABCDE 0444 8444
ABCDE 4555 0555
ABCDE 2777 0777
ABCDE 9777 2777
ABCDE 7777 3777
ABCDE 5777 4777
ABCDE 1777 6777
ABCDE 7999 2999
ABCDE 5999 3999


ABCDE 16 66 66 68
ABCDE 19 66 66 69
ABCDE 58 66 66 68
ABCDE 38 66 66 88
ABCDE 99 66 66 99
ABCDE 78 68 68 78
ABCDE 38 99 99 89
ABCDE 79 99 99 69
ABCDE 79 69 79 89
ABCDE 16 69 79 89
ABCDE 00 69 79 89
ABCDE 02 88 88 89
ABCDE 2 88 88 88 7
ABCDE 03 88 86 88
ABCDE 66 88 86 88
ABCDE 09 99 99 88
ABCDE 13 88 88 99
ABCDE 08 77 88 99
ABCDE 76 77 88 99
ABCDE 13 77 88 99
ABCD 11 666 77 88
ABCDE 63 66 77 88
ABCDE 04 69 69 79
ABCDE 47 77 77 78
ABCDE 87 7777 89
ABCDE 26 86 86 68
ABCDE 0 34567 88
ABCDE 8 45678 99
ABCDE 72 2222 33
ABCDE 82 2222 66
ABCDE 01 22 33 44

............List 605k (bao gồm phí mở tài khoản số đẹp và phí mở thẻ ATM)......... (CẬP NHẬT 28/06)

ABCDE 18 86 88 88
ABCDE 02 86 88 88
ABCDE 39 86 88 88
ABCDE 68 33 66 66
ABCDE 31 33 66 66
ABCDE 68 38 68 68
ABCDE 0369 6789

ABCDE 18 86 88 88
ABCDE 02 86 88 88
ABCDE 39 86 88 88
ABCDE 68 33 66 66
ABCDE 31 33 66 66
ABCDE 68 38 68 68
ABCDE 16 66 66 68


.............List 11tr055k................

ABCDE 16 86 86 86
ABCDE 84 86 86 86
ABC 01 01 79 79 79
ABCDE 59 79 79 79
ABCDE 38 79 79 79
ABCDE 22 79 79 79
ABCDE 61 69 69 69
ABCDE 77 69 69 69
ABCDE 98 69 69 69
ABCDE 09 69 69 69
ABCDE 46 68 68 68
ABCDE 67 68 68 68
ABCDE 88 68 68 68
ABCDE 63 39 39 39
ABCDE 00 39 39 39


ABCDE 16 86 86 86
ABCDE 84 86 86 86
ABC 01 01 79 79 79
ABCDE 59 79 79 79
ABCDE 38 79 79 79
ABCDE 22 79 79 79
ABCDE 61 69 69 69
ABCDE 77 69 69 69
ABCDE 98 69 69 69
ABCDE 09 69 69 69
ABCDE 46 68 68 68
ABCDE 67 68 68 68
ABCDE 88 68 68 68
ABCDE 63 39 39 39
ABCDE 00 39 39 39

..... LIST 27tr555k..............

ABCDE 49 99 99 99
ABCDE 96 99 99 99
ABCDE 33 99 99 99
ABCDE12 99 99 99
ABCDE 78 88 88 88
ABCDE 36 88 88 88
ABCDE 83 88 88 88
ABCDE 99 88 88 88
ABC 01 02 77 77 77
ABC 0123 77 77 77
ABCDE 44 77 77 77
ABCDE 70 77 77 77
ABCDE 86 77 77 77
ABCDE 39 77 77 77
ABCDE 10 66 66 66
ABCDE 89 66 66 66
ABCDE 26 66 66 66
ABCDE 68 66 66 66
ABCDE 55 55 55 55
ABCDE 34 55 55 55
ABCDE 03 33 33 33
ABCDE 66 33 33 33
ABCDE 32 22 22 22
ABCDE 69 22 22 22
ABCDE 61 11 11 11


ABCDE 49 99 99 99
ABCDE 96 99 99 99
ABCDE 33 99 99 99
ABCDE12 99 99 99
ABCDE 78 88 88 88
ABCDE 36 88 88 88
ABCDE 83 88 88 88
ABCDE 99 88 88 88
ABC 01 02 77 77 77
ABC 0123 77 77 77
ABCDE 44 77 77 77
ABCDE 70 77 77 77
ABCDE 86 77 77 77
ABCDE 39 77 77 77
ABCDE 10 66 66 66
ABCDE 89 66 66 66
ABCDE 26 66 66 66
ABCDE 68 66 66 66
ABCDE 55 55 55 55
ABCDE 34 55 55 55
ABCDE 03 33 33 33
ABCDE 66 33 33 33
ABCDE 32 22 22 22
ABCDE 69 22 22 22
ABCDE 61 11 11 11


Trong đó ABCDE là mã ngân hàng ko thay đổi được. Còn rất nhiều số tài khoản đẹp khác các bạn có thể tới trực tiếp Ngân Hàng để lựa chọn.
Ngoài ra còn mở tài khoản theo dãy số yêu cầu của khách hàng.


Địa chỉ: Ngân Hàng Quân Đội 401 Võ Văn Tần (Giờ hành chính)
Điện thoại: 0977294676 (Gặp Mai)


Các bạn tới trực tiếp Ngân Hàng để được tư vấn mở tài khoản và đăng ký các dịch vụ khác.

Thời gian khuyến mãi mở tài khoản chỉ tới
30/06 nên mọi người có nhu cầu thì liên hệ ngay nhé