hotline : 0942.013.013 & 07806.58.58.58
_______________lâm_______________

0967.34.6886 = 2tr5 ( lộc phát - phát lộc )
0967.29.7789 = 1tr
0967.63.2789 = 1tr
0964.05.1789 = 800k
0967.003.113 = 800k
0967.24.42.24 = 700k
096.7777.99.3 = 1tr1
096.7777.285 = 800k
0967.999.238 = 500k
0967.52.9899 = 1tr ( 52 tiền vĩnh cữu - phát vĩnh cữu )
0967.07.9899 = 1tr ( không thất - phát vĩnh cữu )
0967.06.16.36 = 700k
0967.737.997 = 600k
09.6795.5976 = 700k ( soi gương )
0967.78.1379 = 700k
0967.90.2010 = 600k
0967.080.368 = 600k ( tài lộc phát )
0967.277.992 = 500k
0964.26.1866 = 550k ( nhất phát lộc lộc )
0967.888.396 = 500k
0968.94.1868 = 600k
0965.09.0886 = 550k ( sim đk bao sài )
0967.944.866 = 700k ( cặp lộc phát nha )
0963.547.668 = 600k