0916527666 trả sau goị nội mạng 84k/1th(4
Th) vào tên chính chủ 1tr8

0968386333 trả sau gọi nội mạng free(sang tên hết Km free) 1tr5

0986766663 trả sau gọi nội mạng free(ck 200k/1th) vào tên chính chủ 2tr4