tìm viettel đuôi 1991 và 11O2 ( sim 10 số ) ACE show hàng sms vào : O1688 86 86 .79 giá tốt nhé