Gà nhà đổ ra , nên khi nào có sẽ update hình cho anh em xem
Thấy hợp nhãn thì call mình nói chuyện , còn giá trên top
AE vui lòng đừng trả giá dùm , tội mình nhé , máy hết
tiền không nhắn SMS được nhé Có call có fix

Lưu Ý : Anh Em nào có gà nọc trạng 2kg5 trở lên đổi thì liên hệ hoặc post hình , Ok thì mình sẽ gọi
Update : 28/06/2013 (Có hình có gà)
01 . Gà Chân Vịt 1kg500 (đang nuôi chế độ đá) 700 k

Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
02 . Chuối vàng gà tơ 700 gram ( thả lang,chân nhỏ,vãy mỏng)450 k
[IMG]http://img221.imageshack.us/img221/5631/2yx.jpg[/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

03 . Gà mái tơ 500 gram (mẹ rừng) 100 k/1 con (Số lượng 2 con )
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
04 . Cặp Serama trống 500 gram , mái 350 gram 500 k/1 cặp
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
05 . Gà Rừng 850 gram 500 k
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
06 . Gà Thái 850 gram (thua) 100 K
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
07 . Gà Thái tơ 500 gram 150 k
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
=>> Thêm 3 gà mái chuối lai thái 300 gram 100 k/1con (nợ hình)
08 . Gà khét chân trắng 1kg05 tơ (Nòi đẻn)600 k
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
09 . Vàng chân thau , 8 móng đen 2kg00 lai nhẹ 1tr2 ( Hình lông 2kg3 bị lác đang trị )
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Show vài con mái nọc
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Đ/C : Ngay cầu vượt Củ Chi call mình ra đón
Hotline : 0948.227.227 Tùng (34 tuổi)