Máy Kindle touch + Bao da, đã dán màn hình
Giá: 2.200.000 VND
Lien hệ: 0908.206879
Coi may tại: 237 Nguyễn Văn Cừ. (Đối diện trường Đại học Sư phạm)
http://www.haloshop.vn/amazon-kindle-touch-wifi.html

https://www.dropbox.com/s/tud3tv5uebi9r5d/IMG_3254.JPG
https://www.dropbox.com/s/hldqk2eoo1pbwn4/IMG_3253.JPG