Taxi: 0943.820.820 giá 2,6tr.
0935.615.615 giá 4,5tr.
0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười) giá 12tr.
0984.939.939 (Gánh Siêu Độc Đáo) giá 16tr.
0906.286.286 (Mãi Phát Lộc, Mãi Phát Lộc) giá 16tr.
Hàng Độc: 0976.13.1102 (Nhất Nhất Không Nhì, nk) giá 2tr.
09159.11102 giá 2,5tr. 0966.1111.59 (Tứ 1 Vững Chắc, nk) giá 2tr.
0969.3333.56 (Tứ 3, đuôi Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
0986.23.1368 (Nhất Tài Lộc Phát) giá 3,5tr. Lh: 0904397577.