Mạng Gmobile xài chung sóng Vina,đăng ký chuyển sang mạng vinaphone dùng rất ok.
Thanh toán bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản,mình sẽ chuyển phát nhanh sim bưu điện
01999.526.526.....150k
01998.585.585
.....200k...sold
01998.595.595
.....200k...sold
01998.575.575
.....200k...sold
01999.110.110
.....200k...sold
01998.122.122
.....200k...sold
01998.022.022.....150k
01998.044.044.....150k
01998.055.055
.....150k
01999.545.545
.....200k...sold
01999.528.528
.....150k
01999.543.543
.....150k
01999.518.518
.....150k
01998.181.181
.....200k...sold
01998.282.282
.....200k...sold
01998.131.131
.....100k
01998.141.141
.....100k
01998.151.151
.....100k
01998.161.161
.....100k
01998.171.171
.....100k
01998.303.303.....100k
01998.313.313
.....100k
01998.323.323
.....100k
01998.330.330
.....100k
01998.331.331
.....100k
01999.531.531
.....100k
01999.561.561
.....100k
01999.571.571
.....100k
01999.513.513
.....100k
099528.9582 ......tỷ phú 1 giá 150k
01999.521.521 ...tỷ phú 1 giá 150k

01999.6666.32
.....200k
01999.6666.42
.....200k
01998.27.5678
.....150k
01993.25.3456
.....150k
01993.93.73.53
.....100k
01993.93.79.68
.....80k
0996.299.139
.....200k
01999.59.8668
.....200k
01999.59.6886
.....200k
01999.59.7997
.....150k
0996.07.11.95
.....150k
0996.07.12.98
.....150k
0996.07.12.85
.....150k
0996.07.12.80
.....150k
0996.07.10.93
.....150k
0996.07.10.87
.....150k
0996.07.09.95
.....150k
0996.07.08.82
.....150k
0996.513.516
.....150k
0996.513.517
.....150k
0996.513.518
.....150k
0996.858.345
.....100k
0993.596.345
.....100k
0997.104.345
.....100k
0996788.234
.....100k
0993.603.345
.....100k
0993.908.345
.....100k
0993.271.123
.....100k
0996.483.123
.....100k
0996.485.123
.....100k
0996.465.123
.....100k

Sim tài khoản 80k,tk thưởng 1 tỷ VNĐ,đăng ký gói tỷ phú 2,tỷ phú 3, tỷ phú 5 đều được.
LH Mr Phú 0969.39.33.88-01999.159.159
Do e ở quê nên các bác mua sim vui lòng chuyển khoản hoặc cào thẻ cho e đều được cả,e sẽ chuyển phát nhanh sim cho các bác.
VCB 007.100.561.6972
chủ tk: La Thanh Phú
Agribank: 4810.2200.19400
chủ tk: La Thanh Phú