0996 294 999
Giá ra đi trong đêm nay chỉ có 1triệu5. Tài khoản còn 1triệu....sim thanh lý xin đừng trả giá. Anh em đi ngang đá 1một phát cho em lên dùm, xin cảm ơn
Liên hê 096 649 8888