cần thanh lý gấp
0945.74.9999 = 29,9 Triệu
0974.98.6789 = 12,9 Triệu

cả cặp 39 triệu

call: 0908088880