Tình hình là mình có 1 dàn chim Mi (trống mái đều có) , Chào Mào, Chích Chòe tất cả nhỏ lớn mười mếy con nhà không còn chổ để chăm mếy e nó ae nào thích e nào thì mình gả ngay e đó....
Mình cũng có lồng mi, chích chòe đặt của ông Tuất ae nào thích gả luôn
găp mặt có giá nha ae đây là Sđt 0902474042