[CENTER][B][COLOR=#000080]KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH[/COLOR] [/B] [/CENTER] [CENTER][B][COLOR=#000080]SHOP TIỀN MUA BÁN CÁC LOẠI TIỀN XƯA[/COLOR] [/B] [/CENTER] [CENTER][COLOR=#ff0000][B][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"][U]>>>>tienxuasuutam.com<<<<[/U][/URL][/COLOR][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER]
[/CENTER] [CENTER][COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]LIÊN HỆ[/COLOR] : 0939.078.794-0949.85.85.84-01649.679.779 (GẶP A.PHỤNG)[/COLOR] [/CENTER] [CENTER][COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]ĐC [/COLOR]: 150 NGUYỄN DUY DƯƠNG-P3-Q10.[/COLOR] [/CENTER] [CENTER][COLOR=#0000ff]HOẶC[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]TRƯỜNG ĐH KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)[/COLOR] [/CENTER] [CENTER][COLOR=#3366ff][COLOR=#0000ff]475A ĐIỆN BIÊN PHỦ (SỐ CŨ144/24) P.25 Q.BÌNH THẠNH[/COLOR] [/COLOR] [/CENTER] [CENTER][COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]ĐC MAIL[/COLOR] : [email]truongphung.xd05.hutech@gmail.com[/email][/COLOR] [/CENTER] [CENTER]
[/CENTER] [CENTER][B][COLOR=#ff0000]GIÁ ƯA ĐẠI [COLOR=#000080]-[/COLOR] [COLOR=#00ff00]UY TÍNH[/COLOR][COLOR=#000080]-[/COLOR] [COLOR=#ffff00]CHẤT LƯỢNG[/COLOR]- [COLOR=#ff6600]GIAO HÀNG TẬN NƠI[/COLOR][/COLOR][/B][/CENTER] [CENTER]
[/CENTER] [CENTER][B][COLOR=#ff0000]HƯỚNG DẪN MUA HÀNG[/COLOR][/B][/CENTER]
[CENTER]Vào website [COLOR=#ff0000][B][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>>tienxuasuutam.com<<<< [/URL][/COLOR][/B][/COLOR]để xem các loại tiền có trên website
Khi khách hàng đã chọn xong loại tiền cần mua thì hãy:
[COLOR=#0000ff]- [/COLOR]CALL hoặc SMS [B][COLOR=#ff00ff][COLOR=#ff0000]0939.078.794-0949.85.85.84-01649.679.779[/COLOR] [/COLOR][/B]để đặt hàng
[B][COLOR=#008000]HOẶC[/COLOR][/B]
- Hoặc Gửi Mã Số khách hàng đã chọn cho chúng tôi theo Email : [B]truongphung.xd05.hutech@gmail.com[/B][/CENTER]
[CENTER][B][COLOR=#ff0000]HƯỚNG DẪN THANH TOÁN[/COLOR][/B][/CENTER]
[CENTER]Chúng tôi áp dụng các phương thức thanh toán như sau:
[B]1. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng[/B] [COLOR=#ff0000](Đối với khách hàng tại TPHCM)[/COLOR]
[COLOR=#008000]Giao hàng tận nơi hoặc tại địa điểm tiện đôi bên theo thỏa thuận hoặc chuyển phát nhanh[/COLOR][/CENTER]
[CENTER]
[B]2. Chuyển khoản qua ngân hàng và thanh toán bằng thẻ ATM [/B][COLOR=#ff0000]Đối với khách hàng ở tỉnh,thành phố khác)[/COLOR]
[COLOR=#008000]Quý khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.Khi nhận được thông báo của ngân hàng chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng cho quý khách.[/COLOR][/CENTER]
[CENTER]
[/CENTER] [CENTER][B][URL="http://www.tienxuasuutam.com/?frame=product&cat=47"][COLOR=#ff0000][U]BỘ TIỀN GIẤY VIỆT NAM[/U] [/COLOR] [/URL] [/B][/CENTER] [CENTER][B][URL="http://www.tienxuasuutam.com/?frame=product&cat=73"][COLOR=#00ff00][U]BỘ TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG[/U] [/COLOR] [/URL] [/B][/CENTER] [CENTER][URL="http://www.tienxuasuutam.com/?frame=product&cat=99"][B][COLOR=#ffcc00][U]TIỀN XU CÁC LOẠI[/U] [/COLOR] [/B] [/URL]
[/CENTER] [CENTER][U][URL="http://www.tienxuasuutam.com/?frame=product&cat=95"][COLOR=#ff6600][B]2USD [/B] [/COLOR] [/URL] [/U][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000080]
[/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam [/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000080]
[/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff] [/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000080][B][URL="http://tienxuasuutam.com/"]>>>tienxuasuutam.com<<<[/URL][/B][/COLOR][/CENTER] [CENTER][COLOR=#ffffff][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff0000]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ff00][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#00ff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ffff00]tiền xưa việt nam[/COLOR] [/URL][/COLOR][COLOR=#ffffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#ff6600][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#ff9900]tiền xưa việt nam [/COLOR][COLOR=#000080] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ffffff][COLOR=#000080][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][/COLOR][URL="http://tienxuasuutam.com/"][COLOR=#000080]tiền xưa việt nam[/COLOR][COLOR=#00ffff] [/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#00ffff][URL="http://tienxuasuutam.com/"] [/URL][COLOR=#808000][URL="http://tienxuasuutam.com/"]tiền xưa việt nam[/URL][/COLOR][/COLOR]
[/CENTER]