Mỗi ngày giảm giá siêu rẻ 3 sim

29/6/2013
Giá chỉ áp dụng trong ngày
Đồng giá 13 triệu / 1 sim


096.441.5555

096.442.5555
096.443.5555Tình trạng : Nguyên Kít - GD Toàn Quốc

Liên hệ : Call : 09.0709.1991
SMS : 098.4444444