khi các bạn có nhu cầu sửa chửa và đi lại đường dây điện mới trong nhà, kho, quán thì các bạn hãy gọi cho mình với mình sẽ đến tận nơi sửa chửa và làm mới cho bạn.
mình tên: khiêm
Đây là SĐT: 0918949078