Chuyên bán cây Sala (Hoa đầu lân) đủ kích cỡ, từ cây con (số lượng hàng nghìn cây) cho đến cây có hoa, cây hoành từ 35-40cm cũng đang ra hoa.
LH: 0903.116591 (Thanh Tùng)
Sau đây giới thiệu cùng AE 3 cây đang ra hoa tại vườn.
Cây số 1: hoành gốc 170cm.

Cây số 2: hoành gốc 140cm.

Cây số 3: hoành gốc 130cm