bán thanh lý 0936.09.6879 = 800k LH: 0936.000019
(call để biết thêm chi tiết)
từ ngày 29/6-2/07 áp dụng giá 800k
sau ngay 2/07 giá sẽ max hơn