Đói tiền thanh lý em sim cùi còn trinh

Ai có nhu cầu alo chữ ký
Mong anh em ủng hộ


0982.668.666
giá 20t