cần bán 1 cặp Hm 7 màu (một chuyền, 1 bổi) chim đã ăn cám lai rai, giá 350k
liên hệ: Đạt: 01213131002 (01213131066), đc: 121/9b phan văn khỏe p5 q6.