Mình cần bán 1 cặp Alaska xám trắng: Bảo hành 5 bệnh chích ngừa 1 tháng nhé.
1. Đực 4 tháng rưỡi sức khỏe chó to cỡ này mọi người yên tâm nhé. Chân tay bé này to ngang có khi hơn cả 1 bé Alaska hơn 1 năm tuổi...

2. Alaska xám trắng cái 6 tháng

Bạn nào cần liên hệ: 0938113911
Địa chỉ: 89 điện cao thế, F.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú.