Mình có 2 con gà tre kiểng , nhà mẹ không cho nuôi nữa, vì nó ị tùm lum , với suốt ngày mình cứ bắt nó.hihihi ! Nay mình muốn để lại cho bạn nào có sở thích nuôi gà tre kiểng
Có vườn , hay chuồng nuôi , nghe tiếng gáy ,nuôi để ngắm điều tốt .
Hình của 2 em nó
Con mot (Gia : 250k )Con thu hai (Gia : 250k )Hình chụp = điện thoại hơi cùi và chụp ban đêm nên ko rỏ lắm.
Cứ đến nhà xem thoải mái, được thì lấy không thì làm quen , không sao cả.
SDT : 0988 388 470
Địa chỉ : Đại học Nông Lâm hoặc Đại học quốc gia