* Ram laptop ddr2

- 512Mb : 70k/thanh
- 1Gb : 250k/thanh
* HDD sata2 2.5" hàng tháo máy bao không bad không lỗi
- 40Gb : 350k
- 60Gb : 400k
- 80Gb : 500k
- 100Gb : 600k
- 320Gb : 800k
- 1TB : 1.200k

* card wifi Atheros chuẩn G hàng tháo máy Apple thích hợp mấy bác độ osx86
- wifi Atheros AR5BXB6 chuẩn G : 160k
....
Liên hệ Khiêm 0908.44.45.46 xem lấy hàng 171 Hậu Giang p5 q6