Bác nào có vt 09 duoi 14.09.12
-- 09xx 10.10.89
-- 09xx 07.11.89
-- 09xx02.02.88
call em.nhá 0967.226.888 spam giùm em nhá