0965166666 = 76t
Sim trả trước nguyên kít
a chị có nhu cầu alo Bình 0976.878787 nhé.