0965166666=76T
Sim trả trước nguyên kít
Các bác có nhu cầu alo Bình 0976.878787 ạ
!