mình còn dư 2 cái main 1 cái gigabyte 865 1 cái ecs 865 supprot core 2 duo lun nha tất cả main còn mới và còn FE bán 2 cái 420k.............0903173737