[FONT=Arial][COLOR=#777777]Để giúp các em học sinh lớp 2 học tốt [COLOR=#000000][B][URL="http://trungtamgiasuhcm.net/"][COLOR=#63b1be][COLOR=#000000]trung tâm gia sư[/COLOR][/COLOR][/URL][/B][/COLOR] nhận và mở các lớp [B][I]dạy kèm tại nhà[/I][/B] cho các em học lớp 2.[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]Với mục tiêu:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]1. Giúp các em đánh vần – đọc đúng viết chuẩn – luyện chữ đẹp.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]2. Giúp các em học toán nhanh.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]3. Gia sư một số môn khác theo nhu cầu phát triển của trẻ và gia đình phụ huynh học sinh.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]Theo[COLOR=#000000][URL="http://trungtamgiasuhcm.net/"][COLOR=#63b1be][COLOR=#000000][B] trung tâm gia sư tại HCM[/B] [/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#000000]của [/COLOR]chúng tôi, để [COLOR=#000000][URL="http://trungtamgiasuhcm.net/gia-su-lop-2.html"][COLOR=#63b1be][COLOR=#000000][B]gia sư lớp 2[/B][/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR] tốt cần phải xác định:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]- Xác định rõ giai đoạn hình thành kỹ năng đọc và ghép âm tiết.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]- Tổ chức cho các em tiếp xúc trực tiếp với các con chữ thông qua: sách – vở – bảng chữ cái – cách thức đọc – ghép – luyện chữ qua các sách tô…[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]- Với một số phương pháp sư phạm – giáo viên sẽ tổ chức đưa ra phương pháp học tốt nhất cho trẻ.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]- Đối với môn toán học: Giáo viên đưa ra các phương pháp học toán hiệu quả nhất giành cho các em lớp 2[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]a. [I]Sử dụng phương pháp trò chơi toán học[/I].[/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#777777][FONT=Arial][URL="http://trungtamgiasuhcm.net/wp-content/uploads/2013/06/phuong-phap-gia-su-lop-2.png"][COLOR=#63b1be][IMG]http://trungtamgiasuhcm.net/wp-content/uploads/2013/06/phuong-phap-gia-su-lop-2-300x257.png[/IMG][/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]Phương pháp trò chơi toán học cho bé.[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[FONT=Arial][COLOR=#777777]b. [I]Sử dụng phương pháp trực quan[/I]: Đây là phương pháp giảng dạy dựa trên các hình ảnh cụ thể: hình vẽ, đồ vật và thực tế xung quanh để hình thành kiến thức cho học sinh.[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]c. [I]Phương pháp thực hành luyện tập[/I]: Đây là phương pháp dạy học thông qua các hoạt động thức hành – luyện tập của học sinh để giúp các em nắm được kiến thức và kỹ năng mới.[/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#777777][FONT=Arial][URL="http://trungtamgiasuhcm.net/wp-content/uploads/2013/06/hoc-sinh-lop-2-hoc-bai.png"][COLOR=#63b1be][IMG]http://trungtamgiasuhcm.net/wp-content/uploads/2013/06/hoc-sinh-lop-2-hoc-bai-300x257.png[/IMG][/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]Bé lên bảng làm bài tập[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[FONT=Arial][COLOR=#777777]d. [I]Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề[/I]: Nhằm mục tiêu phát huy tính tích cực cho các em học sinh. Mục tiêu rèn luyện được kỹ năng học toán và kỹ năng vận dụng kiến thức.[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#777777][FONT=Arial]e. [I]Phương pháp kiểm tra – đánh giá kết quả học tập[/I].[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#777777][FONT=Arial][B]Để được tư vấn miễn phí liên hệ:[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial][B]Thầy Tâm [f] 0977 041 920[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#777777][FONT=Arial][B]Cô Phụng [f] 0866 767 467[/B][/FONT][/COLOR]