Cần nhập sim 10 số 3 mạng chính.
09*68 và 09*86
Anh em có hàng gửi em - hoặc mail : hiepusd@gmail.com
LH: 0935121212