hàng độc nha ae...đầu kép....tiến 2 bước...đuôi lại là cs: 113.......


0944.7.9.11.13=500k

Hoàng:01233.114.114-01235.114.114