tình hình là dc thằng bạn mua cho đôi giày mà mình k thíc đeo,để tủ lâu ngày nên muốn bán lại vs giá 150K...
thanh lí rẻ như trái bí rồi nên đừng trả giá tội e !!!
sdt:01269.340.584 (trường)
d/c:140/48/26 điện biên phủ,p.17.BT(gần hàng xanh)
show hình: