0982577777=70T
Sim trả trước nguyên kít
Các bác có nhu cầu alo Bình 0976.878787 ạ