09.19.34.86.68

giá 5 triệu (có fix lộc lá cho ae nhiệt tình mua)
trả trước, sang tên chính ch
:!!:!!:!!