THÂN CHÀO AE 5S ;MINH CÓ 3 CON GÀ NÒI TƠ 6THANG GÀ, NAY MUỐN ĐỂ LẠI CHO AE NÀO THICH ZÚ GÀ TƠ LÊN , GÀ HIỆN TẠI KHOẢNG 1KG7 - 1KG8 MAX 2KG4 -2KG5,GÀ E ĐỖ RA KO GIÁM NÓI LA GÀ BỒN BANG NHƯNG KHI GÀ LỚN HINH LÔNG VÀ LỐI ĐÁ CŨNG DANG TRUNG BÌNH KHÁ .
HAI CON GIÔNG NHAU CO 1 CON CHÂN LÔNG NHA ,GÀ ĐANG RA LÔNG BUỒM VÀ ĐUÔI RẤT NHIẾU
GIÁ ;ĐỒNG GIÁ 350K/1CON ,AE NÀO THÍCH CALL 01263.285.280,NHÀ GẦN SIÊU THỊ CO OP MART HÓC MÔN AE TỚI ĐT MÌNH CHỈ ĐƯỜNG VÔ.đt cùi nên chụp nhìn gà xấu nha