bán 0966 97 4078 và 01668 134953 giá cả căp 1tr lh a suc hp 0973936969