Như tiêu đề. Giá: 500k/ đĩa. Liên hệ: Toàn. 0932617526.:13_002: