Bầy chó thái đỏ 5 con 6 tuần tuổi, 4 cái 1 đực đã xổ lãi, chó khỏe mạnh và biết ăn nay cần bán

giá hữu nghị cho ai thích dòng chó này 2,5 tr 1 pé
xem chó tại Gia Kiệm Đông Nai hoặc nhận ship lên SG
call 01677554443