Mình cần mua gà tre lai càng nặng càng tốt gà thua nha về mh đá lấu và cản mái thôi, mh không có xe nên ae nào có ship qua kdl Đại Nam dum mh nha, sdt mh la 01635054225