Máy chơi game nintendo 64 có 2 băng kèm theo. Do hàng từ Nhật về nên điện 100v 400k

Giá đã fix. ko bớt Liên hệ 01228686176
Địa chỉ Đất Thánh, p6, Tân Bình, HCM