0909.619.789
sim 789 đầu 0909 hàng hiếm ko dính 4
giá ra đi 2t5
call 0976.188888 nhận giá fix nhé
sim đã kick vào tên chính chủ