Tình hình em muốn bán 09.6789.1994 giá chuẩn 6tr ạ
tks
(