Bình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2013 mới nhất bộ 2 tập mới xuất bản

Bình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2013 mới nhất tập 1
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp Luật Hình sự, TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự". Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khoa học pháp lý hình sự, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội năm 2009, Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự


TẬP 1: Giá: 398.000 đồngChương 1: Điều khoản cơ bảnChương 2: Hiệu lực bộ luật hình sựChương 3: Tội PhạmChương 4: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sựChương 5: Hình phạtChương 6: Các biện pháp tư phápChương 7: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành ánChương 8: Xóa án tíchChương 9: Các tội phạm sở hữuChương 10: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tộiChương 11; Các tội xâm phạm an ninh quốc giaChương 12: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con ngườiChương 13: các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dânChương 14: các tội xâm phạm sở hữuChương 15: các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đìnhChương 16: các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếChương 17: các tội phạm về môi trườngChương 18: các tội phạm về ma túyChương 19: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công côngChương 20: các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhChương 21: các tội phạm về chức vụChương 22: các tội xâm phạm hoạt động tư phápChương 23: các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhânChương 24: các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranhBình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2013 mới nhất tập 2


Tập 2: Giá 350. 000 đồng

Bình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2013 mới nhất tập 2

Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 dã thông qua Bộ luật hình sự, thay thế cho Bộ luật hình sự ban hành năm 1985. Bộ luật hình sự năm 1999 đã đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình đất nước đổi mới, thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, trừng trị, giáo dục, cảm hoá người phạm tội, cải tạo họ thành công dân có ích cho xã hội, bồi dưỡng, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện, Bộ luật hình sự năm 1999 đã thể hiện một số bất cập trong tình hình đất nước có nhiều thay đổi lớn về kinh tế, xã hội; một số quy định của Bộ luật đã không còn phù hợp với thực tế xã hội. Nhằm đáp ứng với những thay đổi mới của đất nước, ngày 19/6/2009 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp Luật Hình sự, TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự". Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khoa học pháp lý hình sự, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội năm 2009, Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự…

Đặt mua sách vui lòng liên hệ:0973680505
Giao hàng trên toàn quốc