cần bán nhah chú chào mào đấu cội
+chim 3 mùa huế
+nhah miệng,siêng ché
+chim mới xông lông
+k tật lỗi
giá ra đi 2tr6(fix nhẹ)
call:0903.279.739 Tuấn_ku đỏ ( n0 sms)
xem chim đường quang trung quận gv ( gần trạm xe mecr des benk call mình ra đón...)
vài tấm hình ch0 ace tham khảo:
1.
2.