0966.905.999
Sim chỉ có dãy số 5,6,9 không bị lỗi, đầu đẹp
Giá đi nhanh 4triệu
TELL: 0985.910.910