MS1: Gà tre cú, nặng 1kg1
Chân vuông vàng điểm, mồng dâu 3 khía,Có quyền châm bên chân trái.
Thành tích: 2x ( 2 con đều chết)
Gà đá chân xâu, chân nghiệt, thả bom và chà rất OK.
Gà đá canh nạp,gà người ta thất thế thì lùa 1 phát luôn chết luôn.
Giá : Call (0943512597)
MS2: Gà khét lai 50% , nặng 1kg180
Chân trắng, mồng cắt,Có quyền châm,sổ nội bên chân trái.
Thành tích: 4x ( 2 con chết, 1 con lật xe, 1 con chạy)
Gà đá chân xâu, chân nghiệt, đá bo cực lớn OK.
Gà đá canh nạp, chặn cựa,vô gay lẹ miệng đá lông như điện.
Giá : Call (0943512597)MS3: Gà điều xanh lai rừng , nặng 1kg040
Chân xanh, mồng dâu 3 lá,2 hàng trơn, vãy mõng đen xen.
Thành tích: 2x Chồng độ
( 1 con gà mìn 1 chân chạy, 1 con đá 3 chân dính cựa nghiêt chạy ra ngoài nhép miệng)
Chân đá như cây đập , lẹ miệng, nết zữ, gà túc liên tục.
Gà nạp bo lớn, vô gay lẹ miệng ra đòn quyết định.
Giá : Call (0943512597)
Hình chụp cách đây 1 tháng