Đầu tháng bán nhanh vài con sim lấy lộc nào :
(chỉ nhận chốt ko nhận mặc cả nhé anh em)


0937.666626
Giá 6T

0932.111117
Giá 5T

0969.111117
Giá 6T

0916.222227
Giá 8T

098.5555500
Giá 6T

0963.666661
Giá 8T

0962.666660
Giá 8T

0907.666660
Giá 10T

0963.777776
Giá 7T

097.8888833
Giá 16T

09333333.85
Giá 20T

09333333.96
Giá 18T

0906.333338
Giá 20T

0917.565.565
Giá 10T

0917.338338
Giá 20T

0986.900900
Giá 20T

0968.156868
Giá 22T

0985.535353
Giá 16T

0949.353535
Giá 25T

0965.818181
Giá 24T

0967.909090
Giá 24T

0966.878787
Giá 35T

0977.929292
Giá 35T

0944.700000

Giá 19T

0937.400000

Giá 17T

0977.522222

Giá 39T

0976.033333

Giá 33T

0976.133333

Giá 33T

0969.788888

Giá 135T

0987.000000

Giá 145T
Vài em 11 số nguyên kit

0129.38.66666
Giá 10T


0129.28.66666
Giá 10T012.949.88888
Giá 12T0129.20.88888
Giá 12T0129.30.88888
Giá 12T01257.333333
Giá 22T01294.555555
Giá 26T

Holtine:

0919.85.85.85